• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Ogłoszenia na II Niedzielę Zwykłą
14. 01. 2024

Proszę zapoznać się z najważniejszymi bieżącymi informacjami:

W styczniu służbę w kaplicy pełnić będzie Bartosz Czarkowski.

Dziś nie ma nieszporów.

W sobotę 20 stycznia planowany jest wyjazd parafialnych grup dziecięco-młodzieżowych do Panewnik. Więcej szczegółów Ksiądz prześle w osobnej wiadomości. Chętni mogą zapisywać się na listę w zakrystii.

Jeśli wyjazd nie dojdzie do skutku, zbiórka będzie w sobotę 20 stycznia o 900. W przeciwnym razie zbiórka będzie dopiero w sobotę 27 stycznia. Terminy zbiórek mogą jeszcze ulec zmianie.

Na ostatniej zbiórce w styczniu (najprawdopodobniej 27 stycznia) będziemy wyznaczać służbę na nabożeństwach wielkopostnych. W razie nieobecności na zbiórce proszę dostarczyć informacje o wybranych terminach wcześniej, w przeciwnym razie nabożeństwa zostaną wypisane odgórnie.

Zachęcam do zgłaszania swoich uwag po ostatnich uroczystych liturgiach. Wszystkie spostrzeżenia posłużą usprawnieniu naszej służby w przyszłości.

Proszę zapoznać się z planem kolęd. Przypominam, że osoby wyznaczone w danym dniu na kolędę, przychodzą ze swoimi strojami na plebanię pół godziny przed rozpoczęciem kolędy, aby był czas na ściągnięcie ewentualnego zastępstwa. Proszę regularnie sprawdzać na stronie, czy nie nastąpiła aktualizacja planu oraz stosować się do wszystkich wytycznych podanych przez Księdza.

Już dziś informujemy, że wszelkie nieobecności od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego należy zgłosić najpóźniej do piątku 15 marca do godziny 1800, aby możliwe było przygotowanie i przedstawienie podziału funkcji tydzień przed Niedzielą Palmową. Wszelkie wyjazdy oraz inne nieobecności niebędące wypadkiem losowym (np. choroby) zgłoszone po tym terminie będą traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

Proszę dbać o punktualność!

Przypominam, że stroje powinny być wyprane i wyprasowane oraz powinny wisieć według numeracji.

Zachęcam do aktualizacji swoich zdjęć na naszej stronie internetowej (szczególnie starszych, którzy na stronie mają zdjęcia sprzed wielu lat) oraz do dostarczenia zdjęć w celu wyrobienia legitymacji ministranckiej.

Osoby, które mają niepodbite legitymacje ministranckie, mogą je przynosić do księdza.

Nieustannie zachęcajcie nowe osoby do dołączenia do naszej wspólnoty. Nikt nie zachęci do dołączenia do ministrantów w sposób bardziej autentyczny niż sami ministranci.

Jeśli widzicie jakieś możliwości na usprawnienie funkcjonowania wspólnoty albo braki w naszym wyposażeniu, dajcie znać Księdzu lub animatorowi.