• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Nasze zasady

Punktacja działa w sposób następujący:

Służby:

 

Obecność

Nieobecność

Uroczysta liturgia

+ 5 pkt

- 10 pkt (- 15 pkt funkcyjni)

Uroczyste nabożeństwo

+ 3 pkt

- 5 pkt (- 7 pkt funkcyjni)

Nabożeństwo prowadzone przez ministrantów

+ 3 pkt

- 5 pkt (- 7 pkt funkcyjni)

Obowiązkowa msza niedzielna

+ 2 pkt

- 3 pkt

Obowiązkowa msza w tygodniu

+ 2 pkt

- 3 pkt

Obowiązkowe nabożeństwo

+ 1 pkt

- 2 pkt

Dodatkowa msza lub nabożeństwo

+ 1 pkt

 

Nabożeństwo fatimskie

+ 5 pkt

 

 

Zbiórki i próby:

 

Obecność

Nieobecność

Spóźnienie

Zbiórka

+ 1 pkt

- 3 pkt

- 1 pkt

Próba przed uroczystością

+ 2 pkt

- 5 pkt (- 7 pkt funkcyjni)

- 3 pkt (- 5 pkt funkcyjni)

Wyjścia i wyjazdy:

 

Udział

Nieobecność pomimo zadeklarowania udziału

Diecezjalna pielgrzymka LSO

+ 3 pkt

- 5 pkt

Dekanalne dni skupienia LSO

+ 2 pkt

- 3 pkt

Wyjazdy do katedry

+ 1 pkt

- 2 pkt

Inne

+ 1 pkt

- 2 pkt

 

Inne:

Złe zachowanie, złamanie zasad, ustaleń lub inne przewinienie

Przynajmniej - 10 pkt