• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykłą
21. 01. 2024

Proszę zapoznać się z najważniejszymi bieżącymi informacjami:

W styczniu służbę w kaplicy pełnić będzie Bartosz Czarkowski.

Dziś nie ma nieszporów. W przyszłą niedzielę w ramach nabożeństwa niedzielnego wszyscy obejmujemy służbę na nabożeństwie ekumenicznym. Szczegóły na zbiórce.

W tym tygodniu zbiórka będzie w środę 24 stycznia o 1845 w salce. Obecność obowiązkowa.

Na najbliższej zbiórce zaczniemy wyznaczać służbę na nabożeństwach wielkopostnych. Służby będzie można ustalić również na kolejnej zbiórce, w środę 31 stycznia. W razie nieobecności na zbiórkach należy dostarczyć informacje o wybranych terminach najpóźniej do końca stycznia, w przeciwnym razie nabożeństwa zostaną wypisane odgórnie.

Zachęcam do zgłaszania swoich uwag po ostatnich uroczystych liturgiach. Wszystkie spostrzeżenia posłużą usprawnieniu naszej służby w przyszłości.

Dziś ostatnia już kolęda. Przypominam, że osoby wyznaczone w danym dniu na kolędę, przychodzą ze swoimi strojami na plebanię pół godziny przed rozpoczęciem kolędy, aby był czas na ściągnięcie ewentualnego zastępstwa. Proszę stosować się do wszystkich wytycznych podanych przez Księdza.

Już dziś informujemy, że wszelkie nieobecności od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego należy zgłosić najpóźniej do piątku 15 marca do godziny 1800, aby możliwe było przygotowanie i przedstawienie podziału funkcji tydzień przed Niedzielą Palmową. Wszelkie wyjazdy oraz inne nieobecności niebędące wypadkiem losowym (np. choroby) zgłoszone po tym terminie będą traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

Proszę dbać o punktualność!

Przypominam, że stroje powinny być wyprane i wyprasowane oraz powinny wisieć według numeracji.

Zachęcam do aktualizacji swoich zdjęć na naszej stronie internetowej (szczególnie starszych, którzy na stronie mają zdjęcia sprzed wielu lat) oraz do dostarczenia zdjęć w celu wyrobienia legitymacji ministranckiej.

Osoby, które mają niepodbite legitymacje ministranckie, mogą je przynosić do księdza.

Nieustannie zachęcajcie nowe osoby do dołączenia do naszej wspólnoty. Nikt nie zachęci do dołączenia do ministrantów w sposób bardziej autentyczny niż sami ministranci.

Jeśli widzicie jakieś możliwości na usprawnienie funkcjonowania wspólnoty albo braki w naszym wyposażeniu, dajcie znać Księdzu lub animatorowi.