• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Ogłoszenia na VI Niedzielę Zwykłą
11. 02. 2024

Proszę zapoznać się z najważniejszymi bieżącymi informacjami:

W lutym służbę w kaplicy pełnić będzie Marek Kamiński.

Służbę na dzisiejszym nabożeństwie obejmują osoby wyznaczone w harmonogramie.

W tym tygodniu zbiórki nie będzie. Najbliższa zbiórka będzie w środę 21 lutego o 1845 w kościele. Obecność obowiązkowa.

W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. Z tego powodu ministranci ze szkoły podstawowej obejmują służbę na mszy o godzinie 1630, a starsi o 1800 (proszę zapoznać się z podziałem funkcji na wieczorną uroczystą mszę). Jeśli ktoś nie może być na wyznaczonej służbie, powinien poinformować z wyprzedzeniem, na której mszy w tym dniu będzie.

Już dziś informujemy, że wszelkie nieobecności od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego należy zgłosić najpóźniej do piątku 15 marca do godziny 1800, aby możliwe było przygotowanie i przedstawienie podziału funkcji tydzień przed Niedzielą Palmową. Wszelkie wyjazdy oraz inne nieobecności niebędące wypadkiem losowym (np. choroby) zgłoszone po tym terminie będą traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

Proszę dbać o punktualność!

Przypominam, że stroje powinny być wyprane i wyprasowane oraz powinny wisieć według numeracji.

Zachęcam do aktualizacji swoich zdjęć na naszej stronie internetowej (szczególnie starszych, którzy na stronie mają zdjęcia sprzed wielu lat) oraz do dostarczenia zdjęć w celu wyrobienia legitymacji ministranckiej.

Osoby, które mają niepodbite legitymacje ministranckie, mogą je przynosić do księdza.

Nieustannie zachęcajcie nowe osoby do dołączenia do naszej wspólnoty. Nikt nie zachęci do dołączenia do ministrantów w sposób bardziej autentyczny niż sami ministranci.

Jeśli widzicie jakieś możliwości na usprawnienie funkcjonowania wspólnoty albo braki w naszym wyposażeniu, dajcie znać Księdzu lub animatorowi.