• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Rada Starszych

W naszej wspólnocie ministranckiej funkcjonuje Rada Starszych (w innych parafiach można spotkać się z określeniem zarząd ministrantów lub czymś podobnym). Jest to specjalnie wybrana grupa starszych ministrantów, która ściśle współpracuje z księdzem opiekunem w celu jak najlepszego funkcjonowania naszej wspólnoty. Należą do niej wybrani starsi (przynajmniej szkoła średnia), którzy swoją postawą i zaangażowaniem wielokrotnie udowadniali, że zależy im na dobru tej wspólnoty.

Członkowie Rady, z animatorem wspólnoty na czele, spotykają się z księdzem i wspólnie podejmują kluczowe dla ministrantów decyzje, jak planowanie świątecznych liturgii, podziały funkcji, planowanie kolęd, wydatków, czy wyjazdów i innych atrakcji. Zabierają też głos w sprawach dyscyplinarnych i konfliktowych, doradzają w kwestiach formacji oraz są głosem doradczym w kwestii zmian liturgicznych w parafii.

Jako, że na każdym spotkaniu Rady obecny jest ksiądz, logicznym jest, że decyzje Rady zawsze są zgodne z decyzjami księdza, ponieważ jeśli Rada chce coś zmienić czy wprowadzić, przekazuje to księdzu, a od Jego zdania zależy faktyczna możliwość realizacji pomysłu, ponieważ stoi On na czele naszej wspólnoty. Jeśli Rada coś ogłasza, oznacza to, że zyskało to wcześniej aprobatę księdza.

Istnienie Rady Starszych zaburza w pewien sposób naturalną hierarchię, związaną wyłącznie ze stopniami liturgicznymi. Status członka Rady traktuje się w naszej wspólnocie jako ważniejszy od stopnia liturgicznego, ponieważ wskazuje na ścisłą współpracę w kwestiach organizacyjnych, a zatem bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wspólnoty.