• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Szaty liturgiczne

Szaty liturgiczne to wszystkie stroje, w których kapłani, diakonii i usługujący wypełniają swoją służbę przy ołtarzu. W związku z tym od razu można powiedzieć, że sutanna, czyli czarna suknia, w której chodzą klerycy, diakonii czy księża nie jest strojem liturgicznym, bowiem nosi się ją na co dzień, a nie tylko w czasie mszy czy nabożeństwa.

Szaty diakońskie i kapłańskie:

Kapłan na nabożeństwo ubiera komżę (lub albę), na to stułę i kapę. Gdy duchowny nie odprawia mszy ale udziela komunii, ubiera komże i stułę. Na msze ubiera albę, stułę i ornat (może być ornat rzymski), a diakon zamiast ornatu dalmatykę. Biskupi mają też pektorał, mitrę i piuskę. Dodatkowo mają też pastorał, który nie jest jednak strojem liturgicznym. Metropolita ma również paliusz.

Szaty ministranckie:

Ubiór ministranta zależy od tego, jakie miejsce zajmuje w hierarchii.

Pierwsi są kandydaci. Ubierają oni jedną z kolorowych sutanek (czerwoną, zieloną lub fioletową), komże oraz biały kołnierzyk.

Ministranci młodsi (do klasy szóstej szkoły podstawowej włącznie) mają dodatkowo kołnierzyk w tym samym kolorze, a na uroczystości zamiast niego ubierają czerwoną pelerynkę, (większy kołnierzyk z ozdobnymi guzikami).

Starsi ministranci nieczytający mają czarną sutankę oraz komże innego kroju.

Lektorzy oraz szafarze mają białą albę oraz cingulum (również białe).

Dodatkowo używa się też krzyży, w zależności od pełnionej funkcji.

Lektor otrzymuje krzyż lektorski we wzorze wybranym w naszej parafii (inne parafie mogą stosować inne).

Animatorzy i ceremoniarze mają jednakowe dla całej diecezji krzyże formacji (srebrny, czyli pierwszego stopnia, oznacza ukończenie jednego kursu, a złoty, czyli drugiego stopnia, oznacza ukończeniu obu kursów).

Każdy, kto nosi albę, może ubierać pod nią humerał.

Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądają poszczególne stroje:

 

Komża

 

Alba

 

Sutanka

 

Kołnierzyk

 

Pelerynka

 

Cingulum

Humerał
Krzyż lektorski

 

Krzyż formacji pierwszego stopnia

 

Krzyż formacji drugiego stopnia

Stuła

Kapa

Dalmatyka

Ornat

Ornat rzymski

Pektorał

Piuska

Mitra

Pastorał

Paliusz