• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.JPG
 • s8.jpg
 • s9.jpg

Struktura Mszy Świętej

Msza święta składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, tworzących razem jeden akt kultu. Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy Świętej obejmują różne elementy. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

Obrzędy wstępne:

 • Wejście z towarzyszącym śpiewem
 • Ucałowanie ołtarza
 • Znak krzyża
 • Pozdrowienie wiernych
 • Słowo wprowadzenia (dowolne, podaje się intencje, można też cel kolekty)
 • Akt pokutny
 • Kyrie eleison (o ile nie było w akcie pokutnym)
 • Gloria (święta i uroczystości)
 • Kolekta

Liturgia Słowa Bożego:

 • Czytania
 • Psalmy między czytaniami
 • Sekwencja (w Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego)
 • Aklamacja
 • Ewangelia
 • Homilia
 • Credo (uroczystości)
 • Modlitwa powszechna

Liturgia ofiary (Eucharystyczna):

 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Obrzędy komunijne

Obrzędy końcowe:

 • Ogłoszenia duszpasterskie
 • Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
 • Rozesłanie
 • Ucałowanie ołtarza