• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Kto to jest ministrant?

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego ministrante, co znaczy służyć. Ministranci służą Bogu, gdy przyczyniają się do tego, by liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych:

Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne, potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Eucharystii.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAK:

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają dla niej szczególnie ważne znaczenie. Mają ona ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM:

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoją służbę pokazuje, że UCZESTNICZYĆ W LITURGII nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! UCZESTNICZYĆ W LITURGII to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!