• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Alojzego Gonzagi

Boże, Twórco i Pomnożycielu darów niebiańskich,
Ty zesłałeś świętem Alojzemu łaskę niewinności
i natchnąłeś go duchem pokuty.
Spraw przez jego zasługi,
abyśmy mogli naśladować jego pokorę.
Amen.