• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Posługi Liturgiczne

Krucyferariusz - ministrant krzyża

Do procesji używa się krzyża procesyjnego. Należy zwrócić uwagę na to, aby nieść go pionowo; nie przechylając na boki. Figurka ukrzyżowanego Chrystusa zawsze jest zwrócona do przodu - w kierunku pochodu procesji, tak jak twarz ministranta. Krzyż niesiemy zawsze dwiema rękami.

 

Ministrant księgi

Ministrant odpowiadający za podstawienie celebransowi mikrofonu gdy odczytuje teksty Mszy Św. nie od ambonki.

 

Ministrant mikrofonu

Ministrant odpowiadający za podstawienie celebransowi gdy odczytuje teksty nie będąc przy ambonce.

 


Ceroferariusz - ministrant światła

Posługa ministranta światła polega na noszeniu świec podczas liturgii. Ceroferariusze w procesji idą zawsze po bokach krucyferariusza (ministrant krzyża); za ministrantami kadzidła. Podczas czytania Ewangelii zwracają się twarzą do siebie, stojąc w takim miejscu, by nie zasłaniać czytającego, a równocześnie, by nie byli w zbyt dużej odległości od ambony.

 


Ministrant ołtarza

W każdej mszy św., nie tylko w uroczystych celebracjach, trzeba podawać ampułki, dokonywać obmycia palców kapłana i oczyszczenia kielicha.

 

Turyferariusz - ministrant kadzidła

Ministrant niosący kadzidło i okadzający zarówno osoby jak i rzeczy.

 


Nawikulariusz - ministrant łódki

Ministrant niosący łódkę napełnioną mirrą. Idzie lub stoi zawsze z lewej strony turyferariusza. Wraz z nim idzie na czele procesji, klęka, podchodzi do celebransa, jak i towarzyszy w czasie okadzeń.

 

Ministrant wody święconej

Ministrant wody troszczy się o to, aby naczynie na wodę święconą było czyste i godne (musi to być naczynie liturgiczne), aby znajdowało się w miejscu specjalnie na to przygotowanym. Troszczy się także o kropidło. Do niego należy także wyniesienie wody święconej i kropidła na stolik przed Mszą Świętą, w czasie której będzie pokropienie. On także ma po Mszy Świętej odnieść wszystko na swoje miejsce.

 

Ministranci pastorału i mitry

Ministranci, którzy podczas Eucharystii przytrzymują mitrę i pastorał.

 

Choralista

Główna funkcja choralisty, czyli ministranta śpiewu, związana jest ze śpiewem oraz odpowiedziami w czasie Mszy Św.; w czasie sprawowania liturgii wykonuje od jednak jeszcze drugą funkcję, którą jest dzwonienie.

 


Lektor

 

Z posługą lektora (ministranta słowa Bożego) bezpośrednio wiąże się lekcjonarz. Drugą istotną księga wykorzystywaną w liturgii jest ewangeliarz, który jest najbardziej godną szacunku księgą liturgiczną. W czasie liturgii otaczana jest ona szczególnym szacunkiem: jest uroczyście niesiona w procesji, okadzana przed odczytaniem Ewangelii, ucałowana po zakończeniu czytania. Jeżeli nie ma diakona, lektor niesie ewangeliarz w procesji Wejścia. Trzyma go na wysokości twarzy lub nieco wyżej, ujmując u dołu obydwiema rękami. Idzie na końcu procesji, przed celebransem (i koncelebransami). Idąc z księgą Ewangelii nie przyklęka. Po dojściu do ołtarza, kładzie ewangeliarz na środku i zajmuje swoje miejsce.

 

 

 

Psałterzysta

 

Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który stanowi integralną część liturgii słowa. Psalmy bierze się zwykle z lekcjonarza, ponieważ ich teksty łączą się ściśle z poszczególnymi czytaniami, a zatem wybór psalmu zależy od czytań. Psałterzysta, czyli kantor wykonujący psalm, spełnia swoją funkcję na ambonie lub innym odpowiednim miejscu. Całe zgromadzenie siedząc słucha wersetów psalmu i zwykle uczestniczy powtarzając refren, chyba, że psalm jest wykonywany sposobem ciągłym, to jest bez refrenu. W procesji Wejścia psałterzysta idzie z innymi usługującymi (z lektorami).

 

 


Ceremoniarz

 

Ceremoniarz, to najwyższa i najważniejsza funkcja w formacji ministranckiej. Odpowiada on bowiem za liturgię. Wszyscy ministranci są mu podporządkowani w czasie liturgii.Ceremoniarz podąża w Procesji Wejścia wraz z ministrantem księgi przed lub nieco za celebransem.