• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Berchmansa

Święty Janie Berchmansie,
racz być moim opiekunem i przewodnikiem do Nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniają ku dobrym uczynkom,
a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.
Dopomóż mi,
abym do końca wiernie służył Bogu,
jak Ty służyłeś.
Amen.