• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.JPG
 • s8.jpg
 • s9.jpg

Szyk procesji wejścia

Rodzaje procesji wejścia w naszej parafii:

a)      Procesja tzw. zwykła (bezpośrednie przejście z zakrystii do prezbiterium)

b)      Procesja tzw. krótka, czyli przejście za amboną

c)       Procesja tzw. długa, czyli przejście boczną nawą pod chór i następnie główną nawą

d)      Procesja tzw. dworem, czyli przejście placem kościelnym, a następnie główną nawą

e)      Procesja eucharystyczna

Zwykłe wejście

 • Szyk procesji – najpierw ministranci parami, za nimi księża
 • Wejście – po wejściu stajemy wzdłuż balasek i klękamy wspólnie z księżmi

Procesja krótka

 • Szyk:
  • Nawikulariusz i Turyferariusz
  • Krucyferariusz i Ceroferariusze (jeśli jest zbyt wąsko, wyprzedzają Krucyferariusza)
  • Sztandary (Dzieci Maryi, Ministranci, potem inne, np. FZŚ albo Róże Różańcowe)
  • Kandydaci
  • Ministranci młodsi
  • Ministranci starsi
  • Ceremoniarze i Animatorzy
  • Szafarze
  • Ewangeliarz
  • Kapłani
  • Księga i mikrofon
 • Wejście – kadzidło ustawia się koło ambonki, krzyż i akolitki ustawia się na swoich miejscach, pozostali po wejściu rozchodzą się na boki, Ewangeliarz umieszcza się na ołtarzu, a następnie klękamy wspólnie z księżmi

Procesja długa oraz procesja dworem

 • Szyk:
  • Nawikulariusz i Turyferariusz
  • Krucyferariusz i Ceroferariusze (jeśli jest zbyt wąsko, wyprzedzają Krucyferariusza)
  • Sztandary (Dzieci Maryi, Ministranci, potem inne, np. FZŚ albo Róże Różańcowe)
  • Lud (o ile uczestniczy w procesji jak np. dzieci na roratach)
  • Schola
  • Kandydaci
  • Ministranci młodsi
  • Ministranci starsi
  • Ceremoniarze i Animatorzy
  • Szafarze
  • Ewangeliarz
  • Kapłani
  • Księga i mikrofon
  • Mitra i pastorał ( jeśli jest biskup)
 • Wejście – kadzidło ustawia się koło ambonki, krzyż i akolitki ustawia się na swoich miejscach, pozostali po zatrzymaniu się przed prezbiterium przyklękają parami i wchodzą zająć swoje miejsce w prezbiterium, potem Ewangeliarz umieszcza się na ołtarzu, a następnie księża klękają

Procesja eucharystyczna

 • Szyk:
  • Krucyferariusz
  • Sztandary (Dzieci Maryi, Ministranci, potem inne, np. FZŚ albo Róże Różańcowe)
  • Lud (o ile pełni funkcję w procesji jak np. dzieci sypiące kwiaty)
  • Schola
  • Kandydaci
  • Ministranci młodsi
  • Ministranci starsi
  • Ceremoniarze i Animatorzy
  • Szafarze
  • Kapłani
  • Nawikulariusz i Turyferariusz
  • Ceroferariusze
  • Kapłan z Najświętszym Sakramentem pod baldachimem
  • Księga i mikrofon (oraz ewentualnie ministrant welonu, jeśli jest wyznaczony osobno)
  • Reszta ludu (orkiestra i wierni, między nimi ministrant z tubą)