• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Nasi Patroni

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

- pracowitości

- sumienności

- gorliwości

- żarliwej modlitwie

- codziennemu naśladowaniu Chrystusa.

Do patronów ministrantów należą:

1.Św. Tarsycjusz (męczennik rzymski, III wiek):

 

2.Św. Stanisław Kostka (Polska - XVI wiek):

 

3. Św. Alojzy Gonzaga (Włochy - XVI wiek):

 

4. Św. Jan Berchmans (Belgia - XVII wiek):

 

5. Św. Dominik Savio (Włochy - XIX wiek):

 

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości.