• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki

Święty Stanisławie Kostko,
twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach moich,
i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.
Spraw, abym Bogu dochował wierności
pośród wszelkich dróg tego życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.
Amen.