• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.JPG
 • s8.jpg
 • s9.jpg

Rodzaje procesji

Procesje mszalne:

 • Procesja wejścia - rozpoczyna liturgię. Uczestniczą w niej celebransi i usługujący. Przed jej rozpoczęciem modlimy się w zakrystii, następnie rozpoczynamy ją w odpowiednim szyku.
 • Procesja z Ewangeliarzem - ma miejsce podczas śpiewu aklamacji (zazwyczaj „Alleluja”), celebrans bierze Ewangeliarz z ołtarza i razem z usługującymi ministrantami światła i kadzidła udaje się do ambony, czyli stołu Słowa Bożego.

Ewangeliarz należy otaczać niezwykłą czcią i szacunkiem. Czyni się to poprzez: ucałowanie, uroczyste wnoszenie w procesji wejścia, uroczystą procesję przeniesienia z ołtarza na ambonę w asyście świec kadzidła, w czasie której wszyscy stoją oraz ze śpiewem na ustach i okadzenie co wyraża cześć dla Jezusa Chrystusa obecnego w słowie Bożym.”

 • Procesja z darami - polega na przyniesieniu przez wiernych przede wszystkim chleba i wina, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Zgodnie z OWMR najpierw powinno przynosić się dary, które są najważniejsze, czyli chleb i wino, ale można też przynieść coś innego – kwiaty, dar dla parafii, jak nowe szaty czy naczynia liturgiczne. Te dary składa się na ręce Celebransa. Jeśli dary przynosi się w uroczystej procesji, wówczas kapłanowi asystuje diakon, a gdy go nie ma – ministranci ołtarza. Jeśli darów nie przynosi się w uroczystej procesji, umieszcza się je przed mszą na kredencji, skąd do ołtarza przynoszą je ministranci.
 • Procesja komunijna - kapłan bierze patenę, bądź cyborium i podchodzi do ustawionych w procesji ludzi. Ludzie przyjmują komunię w postawie klęczącej lub stojącej. Jeśli stoją powinni oddać należny gest czci.

Procesje eucharystyczne:

„Procesja z Najświętszym Sakramentem jest procesją eucharystyczną i dzięki niej również możemy wyrazić cześć Bogu. Taka procesja polega na przemieszczaniu się Najświętszego Sakramentu np. wokół kościoła lub drogami publicznymi, wśród śpiewów i uroczystych obrzędów, które są wykonywane dla jego chwały.”

Szyk procesji różni się od tego, który normalnie stosujemy. Na czele idzie nie kadzidło, lecz krzyż ale bez świec, chyba, że zamiast 2 używamy 4, wtedy dwie idą przy krzyżu. Kadzidło i świece idą przed baldachimem, a więc poprzedzają bezpośrednio celebransa z Najświętszym Sakramentem.

 • Pierwsza i najważniejsza z nich to procesja w Boże Ciało. Zmierza ona do 4 ołtarzy rozstawionych w sąsiedztwie kościoła. Przy każdym z nich kapłan odczytuje Ewangelię i wygłosić krótkie kazanie do wiernych. W trakcie tej procesji ludzie śpiewają pieśni, a ministranci dzwonią na przemian dzwonkami. Boże Ciało jest uroczystością, która jest ruchoma, czyli nie ma stałej daty. Jest obchodzona 60 dni po Wielkanocy w czasie okresu zwykłego (w naszej parafii możemy to zapamiętać również jako czwartek po odpuście). W czasie oktawy Bożego Ciała wykonuje się procesje z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.
 • Procesja odpustowa - odbywa się w uroczystość patrona danego kościoła. Odpustem jest darowanie kary za grzechy. Procesją uwielbiamy Pana oraz dziękujemy za to, że jest łaskawy i miłosierny. Procesja odpustowa ma miejsce po ogłoszeniach parafialnych.
 • Procesja rezurekcyjna - wykonywana w poranek Niedzieli Wielkanocnej, przed pierwszą mszą (przepisy dopuszczają procesję na koniec Wigilii Paschalnej, jednak u nas tego nie praktykujemy). Jest symbolem głoszenia innym ludziom o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Biorąc z Grobu Pańskiego monstrancję z Najświętszym Sakramentem, kapłan podąża na głoszenie Dobrej Nowiny.”

Pozostałe procesje:

 

 • Procesja w Niedzielę Palmową - symbolizuje przyjazd Jezusa do Jerozolimy, w czasie którego ludzie witali go z palmami w dłoniach. Zwyczaj procesji palmowych pochodzi z IV wieku naszej ery. Niedziela Palmowa jest obchodzona w czasie Wielkiego Postu na tydzień przed Wielkanocą.
 • Procesja w dni krzyżowe - mają formę błagalną. Są odprawiane przez 3 dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim, czyli w poniedziałek, wtorek oraz środę. Podczas tych procesji jest odmawiana litania do Wszystkich Świętych oraz wezwania.
 • Pielgrzymka - może nie jest to z góry oczywiste, ale pielgrzymka jest specjalną formą procesji. Dzięki niej również jednoczymy się z innymi ludźmi by chwalić Boga śpiewają na jego cześć.