• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Modlitwa Po Mszy

Ksiądz lub najstarszy ministrant: Błogosławmy Panu!

Pozostali: Bogu niech będą dzięki!

Wszyscy:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Panie Jezu, Ty powołujesz kogo chcesz. Wezwij wielu spośród nas, do pracy w swojej winnicy. Tych których wezwałeś, oświecaj swoim słowem i podtrzymuj w dobrym. Oświeć, prosimy, także i nas, światłem wiary w Ciebie, a jeśli wezwiesz kogoś z nas, by cały poświęcił się Tobie, niech Twoja miłość ogrzewa to powołanie od samego początku, rozwija je i podtrzymuje do końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Najstarszy ministrant: Maryjo, Matko nasza...

Pozostali: Módl się za nami!