• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Modlitwa przy ubieraniu cingulum

O Boże, Panie mój,
przepasz mnie pasem czystości
i silnej woli,
aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i świętości. Amen.

Modlitwa przy ubieraniu alby

O Boże, Panie mój,
oczyść moje serce
i okryj mnie szatą łaski,
abym obmyty krwią Baranka,
cieszył się radością zbawionych. Amen.

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki

Święty Stanisławie Kostko,
twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach moich,
i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.
Spraw, abym Bogu dochował wierności
pośród wszelkich dróg tego życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.
Amen.

Modlitwa przy ubieraniu humerału

O Boże, Panie mój,
okryj moją głowę
hełmem zbawienia,
abym mógł pokonać
wszelkie zasadzki szatana. Amen

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Berchmansa

Święty Janie Berchmansie,
racz być moim opiekunem i przewodnikiem do Nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniają ku dobrym uczynkom,
a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.
Dopomóż mi,
abym do końca wiernie służył Bogu,
jak Ty służyłeś.
Amen.