• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg
  • s9.jpg

Księgi liturgiczne

 

Mszał Rzymski (Missale Romanum)
Jest to największa ze wszystkich ksiąg liturgicznych, zawiera ona stałe (ordinaria) oraz zmienne (propria) części Mszy świętej. Jest on konieczny do odprawienia Eucharystii. W Mszale zawarte są odpowiednie teksty na każdy okres liturgiczny, uroczystości, święta oraz wspomnienia, a także formularze do Mszy św. Wotywnych (np. o NMP, świętych). Na końcu umieszczony został tekst mszy w języku łacińskim. Obecnie posługujemy się Mszałem dla diecezji polskich z roku 1986, wydanym przez papieża Pawła VI w 1975 (obecnie z wyd. II). Mszał ten zawiera zmiany w obrzędach mszalnych, dokonane na Soborze Watykańskim II. W tłumaczeniu na język polski jest III wydanie Mszału Rzymskiego z 2002 roku, który nieznacznie różni się od Mszału Pawła VI. W listopadzie 2009 roku pojawiło się w Polsce poprawione wydanie obecnego Mszału, wydane z polecenia papieża Benedykta XVI. Na pierwszych kartach Mszału znajduje się Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR), które zawiera przepisy dotyczące sposobu odprawiania liturgii Mszy św.

 

Lekcjonarz
Jest to księga niezbędna do odprawienia Eucharystii, bowiem jej integralną częścią jest Liturgia Słowa. Został wprowadzony po Soborze Watykańskim II jako osobna księga liturgiczna (wcześniej czytania znajdowały się w Mszale, tzw. Missale plenum - Mszał pełny).
Obecnie w Polsce korzystamy z drugiego wydania lekcjonarzy. Tomy I-V zatwierdzono do użytku w 2015 roku, a  tomy VI-IX w 2020 roku.
W tomach I-V zawierają się czytania biblijne, psalmy responsoryjne i aklamacje przed Ewangelią na poszczególne dni okresów liturgicznych. Podzielone są one na cykle: czytania niedzielne w cyklu trzyletnim: A, B, C. Czytania na dni powszednie zebrane są w cykl dwuletni: Rok I oraz II.
Tom I przeznaczony jest na Adwent i Okres Bożego Narodzenia. Tom II na Wielki Post, Triduum Paschalne oraz Okres Wielkanocny. Tomy od III do V na okres zwykły (tom III od 1 do 11 tygodnia, tom IV od 12 do 23 tygodnia, tom V od 24 do 34 tygodnia).
W tomie VI umieszczone są czytania o świętych.
W tomie VII umieszczone są czytania na msze obrzędowe, a w tomie VIII na msze okolicznościowe i wotywne.
Tom IX zawiera teksty na msze za zmarłych.

 

Ewangeliarz
Kolejną księgą używaną podczas Mszy świętych, szczególnie tych sprawowanych w sposób bardzo uroczysty jest Ewangeliarz. Jest to ozdobna księga zawierająca wyłącznie teksty Ewangelii, odczytywane podczas liturgii. Jest on uroczyście wnoszony w czasie liturgii podczas procesji wejścia, składany na ołtarzu, a następnie przed proklamacją Ewangelii procesyjnie wnoszony na ambonę i kadzony. Po ewangelii powinien zostać złożony na godnym miejscu (nie na kredensie, ławce itp.). Ponadto Ewangeliarz kładzie się na trumnę zmarłego biskupa.

 

Obrzędy, Celebret, Tekst do koncelebry
Powstał ok. XII w. Rytuały zawierają przepisy dotyczące sprawowania sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmy, obrzędy pogrzebu), których może sprawować prezbiter.

 

Modlitwa Powszechna
Choć czasem ma wygląd kartek (w segregatorze lub nie), również jest to księga liturgiczna; może występować w postaci podzielonych na tomy ksiąg. Zawiera ona prośby w różnych intencjach na każdy dzień roku liturgicznego (łącznie ze wspomnieniami dowolnymi oraz mszami obrzędowymi).

 

Agenda liturgiczna
Bardzo znaną i często używaną księgą, która nie jest w ścisłym sensie księgą liturgiczną jest Agenda. Znajdziemy w niej modlitwy oraz teksty nabożeństw i błogosławieństw różnych przedmiotów (np. różańca, krzyża), miejsc oraz osób.

 

Liturgia Godzin (tzw. brewiarz)
Jest to księga liturgiczna stosowana przez kapłanów, ale którą codziennie mogą używać także wierni świeccy. Liturgia Godzin to codzienna modlitwa ludu Bożego, obowiązkowa dla osób duchownych i konsekrowanych. Jest to głównie modlitwa psalmami. Ostatnie wydanie pochodzi z czasów pontyfikatu Pawła VI, czyli po Soborze Watykańskim II.

Brewiarz jest podzielony na IV Tomy:
I - Adwent i okres Bożego Narodzenia
II - Okres Wielkiego Postu oraz Wielkanocy
III - Okres zwykły tygodnie I-XVII
IV - Okres zwykły tygodnie XVIII- XXXIV
Oraz tom dodatkowy (wakacyjny) - Okres zwykły tygodnie IX-XXVII